De UGR in UGR waarde staat voor Unified Glare Rating. Hiermee wordt aangegeven in hoeverre een verlichting belastend is; dat wil zeggen in hoeverre er sprake is van verblinding of lichthinder in een ruimte. Hoe hoger de UGR waarde is, des te hoger de kans op verblinding, en des te meer hinder u dus ervaart tijdens het uitvoeren van uw werkzaamheden. Een gemiddelde UGR waarde in een ruimte ligt tussen de 15 en 30. Bij een UGR waarde van minder dan 10 is er geen sprake van verblinding.